วิธีเล่น HoN Bot Offline


1.เข้าเกมส์ที่ C:/GarenaHoN/GameData/Apps/HoN/hon.exe

2.จากนั้นกด Ctrl + F8 คัดลอก code ข้างล่างแล้วไปวาง [ ctrl+c(คัดลอก) –> ctrl+v(วาง) ]

3.เสร็จ…รอโหลดสักแปป เลือกตัวเล่นได้เลย

หมายเหตุ : การเลือกตัวจะใช้วิธีคลิกขวาที่ฮีโร่ จากนั้นรอจนหมดเวลาเป็นอันเสร็จ

MODE…[casual]

StartGame practice ‘test’ map:caldavar region: teamsize:5 minpsr:0 maxpsr:0 spectators:0 referees:0 ping:0 mode:botmatch norepick:false noswap:false reverseselect:false noleaver:false private:false casual:true nostats:false norespawntimer:false shuffleteams:false verifiedonly:false noagility:false tournamentrules:false hardcore:false gated:false dropitems:false devheroes:false alternatepicks:false nostrength:false tournament:false nointelligence:false nopowerups:false autobalance:false full:false allowduplicate:false

MODE…[normal]

StartGame practice ‘test’ map:caldavar region: teamsize:5 minpsr:0 maxpsr:0 spectators:0 referees:0 ping:0 mode:botmatch norepick:false noswap:false reverseselect:false noleaver:false private:false casual:false nostats:false norespawntimer:false shuffleteams:false verifiedonly:false noagility:false tournamentrules:false hardcore:false gated:false dropitems:false devheroes:false alternatepicks:false nostrength:false tournament:false nointelligence:false nopowerups:false autobalance:false full:false allowduplicate:false

About these ads

15 thoughts on “วิธีเล่น HoN Bot Offline”

  1. MODE…[casual]

   StartGame practice ‘test’ map:caldavar region: teamsize:5 minpsr:0 maxpsr:0 spectators:0 referees:0 ping:0 mode:botmatch norepick:false noswap:false reverseselect:false noleaver:false private:false casual:true nostats:false norespawntimer:true shuffleteams:false verifiedonly:false noagility:false tournamentrules:false hardcore:false gated:false dropitems:false devheroes:false alternatepicks:false nostrength:false tournament:false nointelligence:false nopowerups:false autobalance:false full:false allowduplicate:false

   MODE…[normal]

   StartGame practice ‘test’ map:caldavar region: teamsize:5 minpsr:0 maxpsr:0 spectators:0 referees:0 ping:0 mode:botmatch norepick:false noswap:false reverseselect:false noleaver:false private:false casual:false nostats:false norespawntimer:true shuffleteams:false verifiedonly:false noagility:false tournamentrules:false hardcore:false gated:false dropitems:false devheroes:false alternatepicks:false nostrength:false tournament:false nointelligence:false nopowerups:false autobalance:false full:false allowduplicate:false

  1. มีครับ ใส่แบบที่ผมให้ก็โอเค แบบ Casual StartGame practice ‘SlNC05T4N’ map:caldavar region: teamsize:5 minpsr:0 maxpsr:0 spectators:0 referees:0 ping:0 mode:botmatch norepick:false noswap:false reverseselect:false noleaver:false private:false casual:true nostats:false norespawntimer:true shuffleteams:false verifiedonly:false noagility:false tournamentrules:false hardcore:false gated:false dropitems:false devheroes:false alternatepicks:false nostrength:false tournament:false nointelligence:false nopowerups:false autobalance:false full:false allowduplicate:false

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s